sabato 10 gennaio 2009

Nuovo stage da Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 4Rilasciato lo stage HotSpring rippato da DarkRasengan dal gioco Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 4
Released the Hotsrping's stage ripped by DarkRasengan from Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 4
Video:


http://www.kaints.com

Nessun commento: